събота, 13 февруари 2016 г.

Честотите за контактна биорезонансна терапия на д-р Кларк с правоъгълна вълна в kHz.

Честотите за контактна биорезонансна терапия на д-р Кларк.
Всички честоти са с правоъгълна вълна в kHz.


ЧЕСТОТИ НА ПЛЕСЕНИ, ПЛЕСЕННИ ТОКСИНИ

Други плесени и плесеннн токсини
kHz
Aflatoxin
177, 188
Cytochalasin B
77,91
Ergot
295
Griseofulvin
288
Сироп от сорго
277
Sterigmatocystin
88, 96, 133, 126
Zearalenone
100


Слизести плесени
kHz
Argyria
81
Lycogala
126
Stemonitis
211

 БАКТЕРИИ И ВИРУСИ
Локализациите, където най-често ги намираме.

Ниска честота (kHz)
Висока честота (kHz)
Използвайте честотен генератор за 3 мин
Acetobacter acetiAdenovirus
393
393
393
Adenovirus (2ри обхват)
371,45
386,90

Agrobacterium tumefaciensAlcaligenes faecalisAlpha streptococcus
369,75
385,4
380, 375
Azobacter chroococcumBacillus anthracis причинява антракс при говедата (зъби)
393,5
398,05
395, 364, 368
Bacillus anthracis (2ри обхват)
363,2
365,3

Bacillus anthracis (Зти обхват)
359,4
370,5

Bacillus anthracis спори
391,45
386,95
388
Bacillus cereus
373,65
375,85
374,5
Bacillus megateriumBacillus sterothermophilusBacillus subtil is sporesBacillus subtilis var. niger
371,85
387,1
385, 380, 375
Бактериални капсули (капсуларни щамове)
416,05
418,75
417,5
Бактериални капсули
362,4
357,6
360
Bacteroides fragilis намирай в обикновения кръгъл червей Ascaris
324,3
325,0
325
Bacteroides fragilis (2ри обхват)
325,7
326,0

Beta streptococcus (зъби)
380,6
387,4
385
Blepharisma
405,65
407,45
406,5
Bordetella pertussis "магарешка кашлица" (зъби)
329,85
332,25
331
Borellia burgdorferiLyme disease
378,95
382,0
380
Branhamella (Neisseria) catarrhalis (има дупка на 398)
394,9
396,7
396
Brucella abortusПричинител на черното загниване при зелето

Campylobacter fetus натривка
365,3
370,6
368
Campylobacter pyloridis
352,0
357,2
355
Candida albicans (пудра) обикновени дрожди
384,2
388,4
386
Caulobacter vibrioidesЦентрални спори (натривка от бацили)
372,45
378,65
376
Chlamydia trachomatis
379,7
383,95
381
Clostridium acetobutylicum
382,8
391,15
389, 384
Clostridium botulinum (зъби) причинява хранително отравяне 361,0
364,55
362
Clostridium perfringensClostridium perfringens спори
394,2
398,1
396
Clostridium septicum
362,05
365,6
364
Clostridium sporogenesClostridium tetani (зъби) причинява тетанус

Corynebacterium diptheriae (зъби) причинява дифтерия
340
344
342
Corynebacterium pseudodiphthericumCorynebacterium xerosis
315,65
316,8
316,0
Coxsackie virus B-l намиран в Bacteroides fragilis
360,5
366,1
364
Coxsackie virus B-4 намиран в Bacteroides fragilis
361,45
363,7
362,5
Coxsackie virus B-4 (2ри обхват)
363,9
364,9
Crithidia fasciculataCytomegalovirus (CMV)
408,35
410,75
409
Cytophaga rubra
428,1
432,2
430
Diplococcus diphtheriae
357,95 364,0 361
Diplococcus pneumoniae
351,65 368,45 365, 360
Eikanella corrodens
379,5 384,3 382
Enterobacter aerogenes чревна бактерия 374 374 374
Epstein Barre virus (EBV)
372,5 382,85 380, 375
Erwinia amylovora
347,2 352,1 350
Erwinia carotovora
368,1 377,0 373 ^
Escherichia coli (E. coli) чревна бактерия 356 356 356, 393
Escherichia coli (E. coli) (2ри обхват) 392 393

Gaff kya tetragena причинява дихателни инфекции 344,85 352,5 350
Gardnerella vaginalis нфекции на яйчниците и половите пътища 338,0 342,55 340
Haemophilus influenzae бактериален менингит, ставни инфекции 336,41 336,41 336
Hepatitis В вирус 414,55 420,8 418
Herpes simplex 1 291,25 293,05 292, 345,5
Herpes simplex 1 (2ри обхват) 345,35 345,75

Herpes simplex 2 (прясна натривка) 353,9 362,9 360, 355
Herpes Zoster
416,6 420,2 418
Histomonas meleagridis (черен дроб) 376,55 378,7 377
Histoplasma capsulatum
298,3 304,85 302
HIV
365 365 365
Influenza A and В (грипна ваксина) 313,35 323,9 320,315
Железен Bacterium Sphaerotilus

Klebsiella pneumoniae причинява пневмония 398,45 404,65 401,419
Klebsiella pneumoniae (2ри обхват) 416,9 421,9

Lactobacillus acidophilus (зъби) 346,05 351,65 349
Leptospira interrogans спирохета 97,05 401,1 99
Челюстни възли

Морбилен антиген 369,5 373,0 371
Micrococcus luteus


Micrococcus roseus


Антиген на изтощението 377,6 384,65 382
Mycobacterium para ТВ

Mycobacterium phlei
409,65 410,65 410,0
Mycobacterium smegmatis


Mycobacterium tuberculosis (жлези) причинява туберкулоза 430,55 434,2 432
Mycoplasma
322,85 323,9 323,5, 346
Mycoplasma (2ри обхват) 342,75 349,3

Neisseria gonorrhea


причинява гонорея 333,85 336,5 334
Neisseria sicca


Nocardia asteroides


намирана при Паркинсон 354,95 355,35 355,1, 368
Norcardia asteroides (2ри обхват) 363,7 370
Propionobacterium acnes
383,75 389,0 387
Proteus mirabilis
320,55 326,0 324, 349
Proteus mirabilis (2ри обхват) 345,95 352,1

Proteus vulgaris


причинява уроинфекции 408,75 416,45 413,336,328
Proteus vulgaris (2ри обхват) 333,75 339,15

Proteus vulgaris (Зти обхват) 327,2 329,5

Pseudomonas aeruginosa намирана в отворени рани 331,25 334,6 333
Pseudomonas fluorescens


Респираторно синцитиален вирус 378,95 383,15 380
Rhizobium leguminosarum


Salmonella enteriditis Чревни инфекции 329 329 329
 Salmonella paratyphi 365,05 370,1 368, 385
Salmonella typhimurium хранителни отравяния, нервност, апатия 382,3 386,55 355, 386, 390
Serratia marcescens
349,45 352,1 351
Shigella dysenteriae чревни проблеми 390,089 390,089 390,089 х
Shigella flexneri депресии 394 394 394
Shigella sonnei инвазира тумори 318 318 318
Sphaerotilus natans
388,4 393,45 391
Spirillum itersonil


Spirillum serpens
378,35 382,8 380
Spirillum sinuosum


Spirillum volutans


Спори на бактерии

Staphylococcus aureus (култура) 376,27 380,85

Staphylococcus aureus (слайд) от зъбна инфекция, причинява абсцеси, сърдечно заболяване, инвазира тумори 381 381 378,381
Staphylococcus epidermidis инфектира кожата и лигавиците

Streptococcus lactis намира се в млякото 382 387 385
Streptococcus mitis белодробни и зъбни инфекции, абсцеси, схващане на колената 313,8 321,1 318
Streptococcus pneumoniae причинява пневмония и инфекции на вътрешното ухо 366,85 370,2 368
Streptococcus pyogenes (зъби) 360,5 375,3 373
Streptococcus sp. група G (зъби) 368,15 368,85 368
Субтерминални бациларни спори, натривка 385,15 385,95

Терминални бациларни спори, натривка

Вирус на мозаичната болест по тютюна 427,15 429,55 428
Treponema pallidum причинява сифилис 346,85 347,4 347
Troglodytella abrassari
377,75 385,2 383. 414
Troglodytella abrassari (2ри обхват) 416,9 422,2

Veillonella dispar
401,75 405,2 403
Vibrio (photobactenum) fischeriКРЪГЛИ ЧЕРВЕИ, ТЕНИИ, ЕДНОКЛЕТЪЧНИ


Ниска честота (kHz) Висока честота (kHz) Използвайте честотен генератор за 3 мин
Acanthamoeba culbertsoni


Acanthocephala


Anaplasma marginale
386,4 388,0 387,422
Anaplasma marginale (2ри обхват) 415,3 424

Ancyiostoma braziliense (възрастна) 397,6 403,25 401
Ancyiostoma caninum
383,1 402,9 400, 393, 386
Ancyiostoma duodenale (мъжка)

Anguillula aceti


Ascaris ларви в бял дроб чест кръгъл червей при котки и кучета 404,9 409,15 408
Ascaris lumbricoides (м. и ж.)също
Ascaris megalocephala (мъжки) 403,85 409,7 408
Babesia bigemina


Babesia canis натривка

Balantidium coli кисти 458,8 462,9 460
Balantidium sp. трофозоити (от ресничест паразит морско свинче)

Besnoitia (бял дроб) първак 352,8 361,4 358
Capillaria hepatica (черен дроб) 24,25 30,65 28
Chilomastix кисти (плъх) 88,95 90,7 89, 426
Chilomastix кисти (плъх) (2ри обхват) 25,2 27,3

Chilomastix mesnili (трофозоити)

също
Chilomonas, цял 93,75 00 98
Clinostomum метацеркария

Clonorchis metacercariae


Clonorchis sinensis
25,7 28,75 27
Clonorchis sinensis яйца

Cryptocotyle lingua (възрастен) 09,95 16,0 14
Didinium


Dientamoeba fragilis
01,35 06,05 04
Dipetalonema perstans (микрофилария, човешка кръв)

Dirofilaria immitis кучешки сърдечен червей 08,15 11,15 09
Echinoporyphium recurvatum
418,55 23,9 .21
Echinostoma revolutum
425,5 429,65 428
Eimeria stiedae


Eimeria tenella


Endamoeba gingivalis трофозоит 433,8 441,0 438
Endolimax папа трофозоити

и кисти 394,25 397,1 396, 432
Endolimax папа трофозоити и кисти (2ри обхват) 430,5 433,35

Entamoeba соНкисти

Entamoeba coli трофозоити 397,0 400,35 398
Entamoeba histolytica трофозоит 381,1 387,8 385
Enterobius vermicularis
420,95 426,3 423
Eurytrema pancreaticum
420,35 422,3 421
Eurytrema pancreaticum стадии

Fasciola hepatica
421,35 427,3 425
Fasciola hepatica cercariae
423,8 430,6 427
Fasciola hepatica яйца 422,0 427,6 425
Fasciola hepatica метацеркария

Fasciola hepatica мирацидия 421,75 424,7 423
Fasciola hepatica редия 420,6 427,5 425
Fasciolopsis buskii възрастна 427,7 435,1 434
Fasciolopsis buskii яйца 427,35 435,45 434
Fasciolopsis buskii яйца неинкубирани

Fasciolopsis церкария 429,5 436,25 434
Fasciolopsis мирацидия 427,35 435,2 434
Fasciolopsis редия 427,3 433,0 432
Fischoedrius elongatus
441,75 443,2 442
Gastrothyiax elongatus
451,9 457,1 455
Giardia lamblia (трофозоити) 421,4 426,3 424
Giardia lamblia кисти

Gyrodactylus
378,75 381,8 380
Haemonchus contortus
386,8 395,5 393
Haemoproteus


Hasstile sig. tricolor (възрастен) 448,05 455,1 453
Heterakis


Hypodereum conoideum
424,45 429,55 427
Iodamoeba butschlii трофозоити и кисти 437,85 448,5 445, 402
Lodamoeba butschlii трофозоити и кисти (2ри обхват) 398,15 404,75

Leishmania braziliensis
400,05 405,1 403
Leishmania donovani
398,0 402,65 400
Leishmania mexicana
400,2 403,8 402
Leishmania tropica
402,1 407,4 405
Leucocytozoon
397,45 402,55 400
Loa loa
360,551 360,551 361
Macracanthorhynchus
438,85 442,8 440
Metagonimus Yokogawai
437,35 442,1 440
Monocystis agilis


Myxosoma
409,6 416,95 414
Naegleria fowleri
356,9 364,35 362
Naegleria fowleri (мозък)


Necator americanus (инфекциозни ларви)Notocotylus quinqeserialis


Onchocerca volvulus (тумор)
436,3 442,1 440
Paragonimus Westermanii възрастен
437,8 454,2 452, 447
Passalurus ambiguus
428,8 444,15 441,437
Pelomyxa carolinensis


Plasmodium cynomoigi
417,3 424,5 422
Plasmodium falciparam натривка372,3 373,8 373,0
Plasmodium vivax натривка
438,15 445,1 442
Platynosomum fastosum възрастенPneumocystis carnii (бял дроб)
405,75 409,15 407
Prosthogonimus


macrorchis(HHua)
396,85 404,75 ' 401
Sarcina lutea


Sarcocystis
450,55 454,95 452
Schistosoma haematobium
473 473 473
Schistosoma japonicum яйца


Schistosoma mansoni
353 353 353
Stephanurus dentalus (яйца)
457,35 463,1 461
Stigeoclonium
404,25 415,25 412,407
Strongyloides (нишковидна ларва)
398,4 402,0 400
Strongyloides parasitic женски


Toxocara (яйца)


Toxoplasma (човешки щам)
395,0 395,0 395
Trichinella spiralis (мускул)
403,85 405,57 404,5
Trichomonas muris


Trichomonas vaginalis
378,0 383,6 381
Trichuris sp. (мъжки)
388,3 408,9 406
Trypanosoma brucei
423,2 431,4 429
Trypanosoma cruzi (мозък) 460,2 465,65 463
Trypanosoma equiperdum
434,6 451,25 448, 442, 438
Trypanosoma gambiense
393,75 398,7 396
Trypanosoma lewis (кръвна намазка) 424,5 426,0 425
Trypanosoma rhodesiense
423,5 428,55 426
Urocleidus
442,35 450,0 447

ПРИЧИНИТЕЛИ НА БРАДАВИЦИ


Ниска честота (kHz) Висока честота (kHz) Използвайте честотен генератор за 3 мин
WartBS
402 406 404
WartCC
426 432,35 430
WartFR
459,3 464,75 462
Wart HA
434,8 444,1 442,437
Wart HRCm
438,9 448,55 446, 441
Wart human papilloma длан 404,7 406,75 405
Wart human papilloma virus
402,85 410,7 407
WartJB
418,75 422,4 420
Wart L ръка 343,65 345,95 344
Wart papilloma намазка от маточна шийка 404,05 404,6 404,3
ТЕНИИ
Тениите са сегментирани. Първият сегмент е главата, наречена scolex. Тениите нарастват, като прибавят по едно сег-ментче към тялото си.
Те могат да имат много широк диапазон на излъчване (набор от честоти) и той се различава според дължината на екземпляра! Изглежда като че ли всеки сегмент има уникална и леко по-ниска честота ог предходния.
 Не използвайте честотен генератор за унищожаване на тениите. Ако случайно унищожите средни сегменти, вместо да тръгнете отдолу нагоре, можете да благоприятствате разнасянето на тенията из организма. Използвайте само зепер.

Ниска честота (kHz)
Висока честота (kHz)
Cysticercus fasciolaris
436,4
440,05
Diphyllobothrium erinacei (Mansoni) сколекс
467,25
487,55
Diphy llobothrium erinacei яйца


Diphyllobothrium latum (сколекс)
452,9
472,3
Dipylidium caninum (съставен)
439,55
444,3
Dipylidium caninum (сколекс)
451,95
472,15
Echinococcus granulosus
451,6
461,5
Echinococcus granulosus (кисти)
441,15
446,5
Echinococcus granulosus (яйца)


Echinococcus multilocularis
455,85
458,35
Heterophyes heterophyes


Hymenolepis cysticercoides
478,0
481,75
Hymenolepis diminuta
445
481,15
Hymenolepis diminuta яйца


Hymenolepis папа яйца


Moniezia (сколекс)
430,35
465,2
Moniezia expansa (composite)
430,35
465,2
Moniezia expansa яйца


Multiceps serialis
453,6
457,8
Тения на гълъбите


Taenia pisiformis (цистицерки)
475,2
482,1
Taenia pisiformis eggs (яйца)
465,2
469,7
Taenia saginata (цистицерк)
476,5
481,05
Taenia saginata яйца


Taenia solium (цистицерк)
475
475
Taenia solium (сколекс)
444,0
448,9
Taenia solium яйца КЪРЛЕЖИ
Това са организмите, чрез които се разпространяват вирусите на простудата!
Кърлеж
kHz
Demodex folliculorum (във фоликулите)
682
Dermatophagoides (в праха)
707
Кърлежчета на брашното
718
Ornithonyssus (птичи кърлеж)
877, 878
Sarcoptes scabei (краста)
735

РАЗЛИЧНИ ЧЕСТОТИ

kHz
Синьо-зелени водорасли
256
Bryozoa cristatalla
396
Mucor mucedo
288
Rhizobium meliloti
330
Rotifer
1151
Лесно е да се направят слайдове в домашни условия, когато имате болен член на семейството или вие самият сте болен. Намирането на честотите на тези болести ви помага да ги идентифицирате (използвайте диаграмата) и ви дава възможност да проверите дали болестта не хронифицира.
Неидентифицирани патогени оганизми Ниска честота Висока честота
HRC - простуден вирус 395,8 395,8
Fungus EW - гъбичен вирус 362,0 364,9
Fungus JWB - гъбички 397,2 400,75
Зъбно загниване 384,3 387,2
Зъбно загниване (N) 367,9 375,05
Зъбно загниване (N) (2ри обхват) 326,95 331,5
Зъбно загниване (N) (Зти обхват) 293,2 297,4
Зъбна плака I 378,8 383,05
Зъбна плака 2 (2ри обхват) 294,7 298,25
Зъбна плака 2 (Зти обхват) 233,1 238,2
Зъбна плака II 384,95 387,05
Зъбна плака II (2ри обхват) 278,75 284
Зъбна плака II (Зти обхват) 212,15 218
Зъбна плака II (4ти обхват) 340,15 344,8
Зъбна плака II (5ти обхват) 305,5 310,35
ТОКСИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ
Въпреки че не са живи, разтворителите и токсините могат да излъчват на характерни честоти. Иначе как би могъл Синхрометърът да ги открива? Това изисква по-нататъшни проучвания.
Повечето от токсичните елементи, които използвам са метали, тежки метали и лантаниди. Освен тях използвам ПХБ и формалдехид.
Липсват ми някои важни елементи като желязо, цинк и магнезий. Това е, защото никога не съм ги намирала в белите кръвни клетки и накрая се отказах да ги търся.
По-долу давам списък на около 70 токсични елемента, които използвам. Повечето са стандартни разтвори за атомна аб-сорбция и поради това са изключително чисти. Това предотвратява грешки при идентифициране на токсините Съхранявам ги в жълти стъклени шишенца с вместимост половин унция и ба-келитени капачки. Държа ги запечатани с пластмасов филм, тъй като методиката не изисква отваряне на шишенцата. Точната концентрация и разтворимост не са важни за този качествен (не количествен) тест. Основните източници за моите субстанции са дадени в графата „Източници" на следващата таблица.

Токсична
субстанция
Източници

Aflatoxm В
бира, хляб, ябълков оцет, гнили плодове, ядки
Алуминий
готварски съдове, дезодорант, лосиони, сапуни
Алуминиев силикат
сол, омекотители на вода
Антимон
аромати в лосионите, одеколони
Арсеник
пестициди, „обработени" килими, тапети
Азбест
ремък на сушилните машини, сешоари, боя по радиаторите
Барий
червило, автомобилни газове
Бензалкониев хлорид паста за зъби
3, 4 Бензол
храни, приготвени на пламък, филийки, препечени в тоустер
4, 5 Бензопирен
храни, приготвени на пламък, филийки, препечени в тоустер
Берилий
ветроупорни лампи, бензин, протези, керосин
Бисмут
одеколони, лосиони, противокиселишш лекарства
Бор

Бром
избелено „бромирано" брашно
Кадмий
галванизирани водопроводни тръби, стари зъбни пломби
Церий
зъбни пломби
Цезий
прозрачни пластмасови бутилки
Хлор
Белина
Хром
козметика, омекотители на вода
Кобалт
детергенти, сините и зелени козметични препарати
Мед
зъбни пломби, водопроводни тръби
Диспрдзий
бои и лакове
Ербий
опаковки на храни, замърсител на таблетки
Европий
зъбни пломби
Европиев оксид
зъбни пломби, катализатори
Фибростъкло
прах от строителни или ремонти работи
Формалдехид
дунапрен в мебелите, панели
Гадолиний
зъбни пломби
Галий
зъбни пломби
Германий
заедно с талий в зъбни пломби (замърсител)
Злато
зъбни пломби
Хафний
лакове за коса и нокти, замърсител на таблетки
Холмий намиран обикновено в присъствие на ПХБ
Индий зъбни пломби
Иридий зъбни пломби
Лантан компютри и принтери
Олово свръзки във водопроводни тръби
Литий принтери
Лутений бои и лакове
Меркурий зъбни пломби
Молибден автомобилни части
Неодимий таблетки
Никел зъбни пломби, метални рамки на очила
Ниобий таблетки, фолио за опаковане на храни
Паладий зъбни пломби
Платина зъбни пломби
Полихлорирани бифенили ПХБ детергенти, лакове за коса, балсами
Поливинилхлорид-ацетат (ПВХ) лепила, строителни материали, просмукване от охладителни системи
Празеодимий таблетки
Радон пукнатини в основите на къщата, водопровод
Рений скорбелен спрей
Родий зъбни пломби
Рубидий зъбни пломби
Рутений зъбни пломби
Самарий зъбни пломби
Скандий зъбни пломби
Селен

Сребро зъбни пломби
Натриев флуорид паста за зъби
Стронций паста за зъби, омекотители на вода
Тантал зъбни пломби
Телур зъбни пломби
Тербий таблетки
Талиев ацетат замърсител в живачни пломби
Ториев нитрат пръст (прах)
Тулий замърсител на витамин С
Калай паста за зъби
Титан зъбни пломби, пудра за тяло
Волфрам нагреватели за вода, тоустери, маши за коса
Ураниев ацетат пръст (прах)
Ванадиев пентоксид просмукване на газ, свещи (и незапалени)
Итербий таблетки
Итрий таблетки
Цирконий дезодорант, паста за зъби
РАЗТВОРИТЕЛИ
Това е списък на всички разтворители, които използвам, и на източниците им в околната среда. Това са много чисти химикали, които съм получила от химически компании, занимаващи се със снабдяване. Тези, обозначени със звездичка (*) са предмет на наскоро излязлата ми книга „Невротоксичност на разтворителите", издадена от Peter Arlien-Soburg, 1992, CRC Press.
Разтворител
Източници
1, 1, 1, Трихлороетан * (ТХЕ) ароматизирани храни
2, 5-Хександион * ароматизирани храни
2 Бутанон* (метилетилкетон) ароматизирани храни
2 Хексанон* (метилбутилкетон) ароматизирани храни
2 Метил пропанол

2 Пропанол (пропилов алкохол) виж списъка на пропиловия алкохол
Ацетон купешка вода, студени зърнени закуски, храни за животни
Ацетонилацетон (2, 5 хександион) ароматизирани храни
Бензол виж списъка на бензола
Бутилнитрит

Въглероден тетрахлорид купешка вода, студени зърнени


закуски, храни за животни
Декан здравословни" курабийки и студени зърнени закуски
Денатуриран спирт от аптеките
Дихлорметан* (метиленхлорид) купешки портокалов сок, билкови чайове
Бензин оловен от бензиностанциите
Житен спирт 95% етилов алкохол от магазините за алкохол
Хексани* декофенизирани напитки
Изофрон ароматизирани храни
Керосин от бензиностанциите
Метанол (дървесен спирт) коли, подсладители, бебешки млека
Минерални масла лосиони
Минерални спиртове от магазините за бои
Парадихлоробензол топчета против молци
Пентан декофенизирани напитки
Петролен етер в някои бензини
Стирол* чинии от стиропор
Толуол* купешка вода, студени зърнени закуски
Трихлороетилен* (ТСЕтилен) ароматизирани храни
Ксилол* купешка вода, студени зърнени закуски

 СХЕМА НА ЧЕСТОТИТЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ПАТОГЕНИ
Използвайте схемата, ако знаете честотата и се чудите кой е патогенният организъм.
Организъм Ниска Висока

Cytochalasin В 77,00 77,00

Агсупа 81,00 81,00

Stengmatocystin
88,00 88,00

Cytochalasin В (2ри) 91,00 91,00

Stengmatocystin (2ри) 96,00 96,00

Zearalenone
100,00 100,00

Lycogala
126,00 126,00

Stengmatocystin (4ти) 126,00 126,00

Stengmatocystn (Зти) 133,00 133,00

Aflatoxin
177,19 177,19

Stemonitis
211,00 211,00

Сироп от сорго 277,00 277,00

Gnseofulvin
288,00 288,00

Herpes simplex 1 291,25 293,05

Ergot
295,00 295,00

Histoplasma capsulatum
298,30 304,85

Corynebacterium xerosis
315,65 316,80

Shigella sonnei
318,00 318,00

Streptococcus mitis
313,80 321,10

Influenza А и В (ваксина) 313,35 323,90

Mycoplasma
322,85 323,90

Bactcroides fragilis
324,30 325,00

Proteus mirabilis
320,55 326,00

Bacteroides fragilis (2ри) 325,70 326,00

Salmonella enteridits
329,00 329,00

Proteus vulgaris (Зти) 327,20 329,50

Bordetella pertussis
329,85 332,25

Pseudomonas aerugmosa
331,25 334,60

Haemophilus influenzae
336,41 336,41

Neisseria gonorrhea
333,85 336,50

Proteus vulgaris (2ри) 333,75 339,15

Gardnerella vaginalis
338,00 342,55

Corynebact. diphtheriae
340,00 344,00

Herpes simplex 1 (2ри) 345,35 345,75

Wart Lam
343,65 345,95

Treponema pallidum
346,85 347,40

Mycoplasma (2ри) 342,75 349,30

Lactobacillus acidophilus
346,05 351,65

Proteus mirabilis (2ри) 345,95 352,10

Erwinia amylovora
347,20 352,10

Serratia marcescens
349,45 352,10

Gafikya tctragena
344,85 352,50

Schistosoma mansoni
353,00 353,00

Nocardia asteroides
354,95 355,35

Escherichia coli (E. coii)
356,00 356,00

Campylobacter pyloridis
352,00 357,20

Loa toa
360,55 360,55

Besnoitia (бял дроб) prot 352,80 361,40

Бактериални с-В145капс. 357,60 362,40

Herpes simplex 2 (пресен s)353,9O 362,90

Coxsackie virus B-4
361,45 363,70

Diplococcus diphtheriae
357,95
364,00
Naegleria fowleri
356,90
364,35
Clostndium botuhnum
361,00
364,55
Coxsackie virus B-4 (2ри)
363,90
364,90
Bacillus anthracis (2ри)
363,20
365,30
i Ctostridium septicum
362,05
365,60
Coxsackie virus B-l
360,50
366,10
Diplococcus pneumoniae
351,65
368,45
Streptococcus sp.
368,15
368,85
Nocardia asteroides (2ри)
363,70
370,00
Salmonella paratyphi
365,05
370,10
1 Streptococcus pneumoniae
366,85
370,20
Bacillus anthracis (Зти)
359,40
370,50
Campylobacter fetus
365,30
370,60
Морбилен антиген
369,50
373,00
Plasmodium falciparum
372,30
373,80
Enterobacter aerogenes
374,00
374,00
Streptococcus pyogenes
360,50
375,30
Bacillus cereus
373,65
375,85
Erwinia carotovora
366,10
377,00
Централни спори (бацили)
372,45
378,65
Histomonas meleagridis
376,55
378,70
( Slaphylococcus aureus (c
376,27
380,85
Staphylococgus aureus (s
381,00
381,00
Gyrodactylus
378,75
381,80
Borellia burgdorferi
371,95
332,00
Spirillum serpens
378,35
382,80
Epstein Barre Virus (EBV)
372,50
382,85
Респираторио синцитиален


вирус
376,95
383,15
Trichomonas vagmalis
378,00
383,60
Chlamydia trachomatis
379,70
383,95
Eikanella corrodcns
379,50
384,30
Паротитен антиген
377,60
384,65
Troglodytella abrassari
377,75
385,20
Alpha streptococcus
369,75
385,40
Субтерминални


бактериални спори
385,15
385,95
Salmonella typhimurium
382,30
386,55
! Adenovirus (2ри)
371,45
366,90
Streptococcus lactis
382,00
387,00
Bacillus subtilis var niger
371,85
387,10
Beta streptococcus
380,60
387,40
Entamoeba histolytica
381,10
387,80
Anaplasma marginale
386,40
388,00
Candida albicans
384,20
388,40
Propionobacterium acnes
383,75
389,00
Shigella dysenteriae
390,09
390,09
Chilomastix кисти (плъх)
388,95
390,70
Clostridium acetobutylicum
382,80
391,15
Bacillus anthracis спори
386,95
391,45
Escherichia coli (E. coli)
392,00
393,00
Adenovirus
393,00
393,00
Sphaerotilus natans
388,40
393,45
Shigella nexneri
394,00
394,00
Toxoplasma (човешки щам) 395,00
395,00
Haemonchus conforms
386,80
395,50
Branhamella (Neisseria)
394,90
396,70
Endolimax папа трофозоит
394,25
397,10
Bacillus anthracis
393,50
398,05
Clostridium perfringens s
394,20
398,10
Trypanosoma gambiense
393,75 398,70
Chilomonas
393,75 400,00
Entamoeba cob trophozoi
397,00 400,35
Leptospira Interogans
397,05 401,10
Strongyloides (нишковидна)398,40 402,00
Leucocytozoon
397,45 402,55
Leishmania donovani
398,00 402,65
Ancylostoma caninum
383,10 402,90
Ancylostoma brazilliense
397,60 403,25
Leishmania mexicana
400,20 403,80
Wart papilloma намазка 404,05 404,60
Klebsiella pneumoniae
398,45 404,65
Prosthogonimus macrorc
396,85 404,75
lodamoeba butschlil (2ри) 398,15 404,75
Leishmania brazilliensis
400,05 405,10
Veilonella dispar
401,75 405,20
Trichinella spirals (мускул) 403,85 405,57
WartBS
402,00 406,00
Dientamoeba fragilis
401,35 406,05
Wart human papilloma pi
404,70 406,75
Leishmania tropica
402,10 407,40
Blepharisma
405,65 407,45
Trichuris sp. (двойка) 388,30 408,90
Ascaris ларви в бял дроб 404,90 409,15
Pneumcystis carnii (б.дроб) 405,75 409,15
Ascaris megalocephala
403,85 409,70
Mycobacterium phlei
409,65 410,65
Човешки papilloma virus 402,85 410,70
Cytomegalovirus (CMV) a
408,35 410,75
Dirofilaria immitis
408,15 411,15
Stigeoclonium
404,25 415,25
Cryptocotyle lingua (възр.) 409,95 416,00
Proteus vulgaris
408,75 416,45
Myxosoma
409,60 416,95
Бактериални капсули 416,05 418,75
Herpes Zoster
416,60 420,20
Hepatitis В antigen 414,55 420,80
Klebsiella pneumoniae (2 416,90 421,90
Troglodytella abrassari(2
416,90 422,20
Eurytrema pancreaticum
420.35 422,30
WartJB
418,75 422,40
Echinoporyphium recuva
418,55 423,90
Anaplasma marginale (2pn)
415,30 424,00
Ptasmodiun cynomolgi
417,30 424,50
Fasciola hepat. мирацидия 421,75 424,70
Trypanosoma lewisi (кръв) 424,50 426,00
Entcrobius vermicularis
420,95 426,30
Giardia lamblia трофозоит 421,40 426,30
Fasciola hepatica
421,35 427,30
Chilomastix кисти (плъх) (2425,20 427,30
Fasciola hepatica редии 420,60 427,50
Fasciola hepatica яйца 422,00 427,60
Trypanosoma rhodesiens
423,50 428,55
Ctonorchis sinensis
425,70 428,75
Hypodereum conoideum
424,45 429,55
Вирус на мозаичнатаболест но тютюна 427,15 429,55
Echinostoma revolutum
425,50 429,65
Fasciola hepatica церкарии 423,80 430,60
Capillaria hepat.(4cp. дроб) 424,25 430,65
JVypjnosomd brucci
423,20
431,40
Cytophaga rubra
428,10
432,20
WartCC
426,00
432,35
Fasctotopsts редии
427,30
433,00
Endohmax папа (2ри)
430,50
433,35
Mycobactenum tuberculosis 430,55
434,20
Fasciolopsis buski
427,70
435,10
Fasciolopsrs мирацидия
427,35
435,20
Fasciolopsis buskt яйца
427,35
435,45
Fasciolopsis церкарии
429,50
436,25
Cysticercus fasciolans
436,40
440,05
Endamoeba gmgivalis tro
433,80
441,00
Onchocerca volvulus (tu
436,30
442,10
Metagommus Yokogawai
437,35
442,10
Macracanthorhynchus
438,85
442,80
Fjichoednus elongatus
441,75
443,20
Wart HA
434,80
444,(0
Passalurus ambiguus
428,80
444,15
Dipylidium canmum
439,55
444,30
Plasmodium vivax натривка438,15
445,10
Echinococcus granulosus
441,15
446,50
lodamoeba butschhi troph
437,85
448,50
WartHRCm
438,90
448,55
Таеша solium (сколекс)
444,00
448,90
Urocleidus
442,35
450,00
Trypanosoma equiperdu
434,60
451,25
Paragonimus Westermani
437,80
454,20
Sarcocystis
450,55
454,95
Hasstifc sig tricolor (възр)
448,05
455,10
Gastrothylax elongatus
451,90
457,10
Muhiceps senalis
453,60
457,60
Ecbmococcus muHilocula
455,85
458,35
Echinococcus granulosus
451,60
461,50
Balantidium coh кисти
458,80
462,90
Stephanurus dentalus (яйца) 457,35
463,10
WartFR
459,30
464,75
Moniezia (скочекс)
430,35
465,20
Momezia expansj (съст)
430,35
465,20
Trypanosoma eruzi (мозък)
460,20
465.65
Taema pisiformis яйца
465,20
469,70
Dipylidium canmum (scd
451,95
472,15
Diphyllobothnum latum (s
452,90
472,30
Schistosoma haenuttoblu
473,00
473,00
Taema solium (цистицерк)
475,00
475,00
Taema sagmata (цистицсрк)476,50
481,05
Hymenolepis dimmuta
445,00
481,15
Hymenolepis циегицерковд 478,00
481,75
Taema pisifor (цистицерк)
475,20
482,10
Diphyllobothnum ennacei
467,25
487,55
Организъм Ниска Висока
Dcmodex folliculorum
682,00 682,00
Dcrmatophagoides прах 707,00 707,00
Кърлежи no храните 718,00 718,00
Sarcoptes scabei краста 735,00 735,00
Ormthonyssus
птичи кърлеж 877,00 878,00

ЛЕЧЕНИЕ НА ВСИЧКИ БОЛЕСТИ
ЗДРАВЕ И ЩАСТИЕ
д-р Хулда Регер Кларк
ЗА ВРЪЗКА:
yphalachev@gmail.com