неделя, 18 октомври 2015 г.

Чуждите инвестиции при ГЕРБ и Реформаторите са 4 пъти по-малко, отколкото при Орешарски.


  През август 2015 преките чуждестранни инвестиции в България са намалели над 4 пъти спрямо август миналата година.Относителният им дял спрямо брутния вътрешен продукт (БВП) на страната се свива до 2,2%, докато година по-рано той беше 2,5%.Съотношението, което Министерството на финансите очакваше за тази и за следващите три години, беше  3,3%?  Как е възможно БНБ да публикува подобна нелицеприятна информация за управлението,точно преди изборите?
 Общата  стойност на инвестициите е едва 46.9 млн. евро при 206.6 млн. евро за август 2014 г. Като цяло за първите 8 месеца в страната са влезли 944.3 млн. евро преки инвестиции срещу 1072.4 млн. евро за същия период на миналата година. Отбелязаният спад на годишна основа е 12%, показва статистиката на БНБ.
 Най-голяма част от преките инвестиции у нас за първите 8 месеца на тази година са от Холандия - 643.9 млн. евро.,въпреки,че аз не бих ги нарекъл инвестиции,защото идват под формата на кредити - 543.8 млн. евро.
 Преди година най-много реални инвестиции под формата на дялов капитал у нас са влезли от Русия - 140.8 млн. евро. През първите 8 месеца на 2015 г. ,благодарение на безумните политики на правителството, Русия вече не фигурира сред топ инвеститорите у нас.
Реалните инвестиции под форма на покупки на дялове и акции са едва 234.7 млн. евро. Те са по-малко с 125.7 млн. евро от дяловия капитал, привлечен през същия период на 2014 г. - 360.4 млн. евро. Инвестициите на чуждестранни лица,в недвижими имоти,които през последните години бяха преобладаващо от Русия, през 2015 са 3 пъти по-малко, отколкото през 2014 г. - 29.1 млн. евро при 90.6 млн. евро за януари - август 2014 г.
Данните на БНБ сочат още, че преките инвестиции на български предприятия в чужбина за периода януари-август 2015 г. възлизат на 24,2 млн. евро, докато за същия период на миналата година бяха в размер на 498,7 млн. евро. Само през август те намаляват с 28,9 млн. евро при такива за 149,2 млн. евро през същия период на миналата година.
 Българските работещи в чужбина са внесли у нас повече пари от чуждестранните инвеститори през август,сочат  данните на БНБ-постъпили са 62.1 млн. евро. Чуждите инвестиции на големите евроатлантически интегратори са едва 46.9 млн. евро.
От началото на годината до края на август изпратените от емигранти пари са 567 млн. евро, или над 1.1 млрд. лв. Те са повече с 1 млн. евро в сравнение със същия период на миналата година. Парите, които българите, работещи в чужбина, вкарват в страната, всъщност са доста повече от отчитаната от БНБ статистика, тъй като в нея не се включват донесените пари в брой.
Най-много средства у нас идват от българите, работещи в Турция, Испания и Германия, според данните за мигрантските парични трансфери на Световната банка. Българските емигранти в Турция са изпратили в родината си около 830 млн. долара през 2014 г. На второ място е Испания, откъдето са дошли 198 млн. долара. Трета е Германия, откъдето са дошли трансфери за общо 113 млн. долара през 2014 г.
Освен това реинвестираната печалба този август е надолу със 4,3 млн. евро до 13,4 млн. евро, сочат още данните на БНБ. Така общата сума на реинвестирана печалба за периода януари-август 2015 г. възлиза на 107,3 млн. евро, което представлява спад от 3,85% на годишна база.
Новите правила за осчетоводяване, предложението за нов общински данък, което бе отменено под натиск, увеличаването на осигуровките и други предложение на Министерство на финансите  правят „всичко възможно, за да спрат икономическия растеж“.
ЗА ВРЪЗКА:
yphalachev@gmail.com