четвъртък, 5 февруари 2015 г.

2015.Премахване на първите три болнични дни, които се плащат от работодателите?

Премахване на първите три болнични дни, които се плащат от работодателите?

От БСК искат да се премахнат първите три болнични дни, които се плащат от работодателите, и да се засили контролът върху решенията на ТЕЛК. “Не може в малка страна като България, в която има 3 млн. заети, 850 000 души да са инвалидизирани”, каза Данев. Той добави, че една трета от служителите на здравната каса са инвалидизирани, което говори за корупция и търсене на допълнителни възможности за добавки, които източват осигурителните фондове.
ЗА ВРЪЗКА:
yphalachev@gmail.com