неделя, 14 декември 2014 г.

2015 -няма да се увеличава възрастта за пенсиониране.Криминализира се осигурителната измама.

С меморандум за разбирателство, под натиск от синдикатите, след протест в София през седмицата организиран от КНСБ и революционни изказвания от Тренчев, правителството се отказа от пенсионната реформа за 2015 год.
За възрастта за пенсиониране на служителите на МВР и на отбраната ще се води разговор с техните синдикати.
През 2015 г. няма да се увеличава възрастта за пенсиониране, като до 31 март догодина трябва да се постигне дългосрочно решение на въпросите, свързани с пенсионната реформа.
През 2015 г. за всички категории осигурени лица ще се въведе минимална възраст за пенсиониране.
Криминализира се осигурителната измама, свързана с укриване на осигурителни вноски от осигурителите и самоосигуряващите се лица.
От 2015 г. ще се въведе принципът на свободен избор на осигурените лица за режима на осигуряване за ранно пенсиониране - чрез Държавното обществено осигуряване или чрез професионалните пенсионни фондове, при запазване на действащите условия за ранно пенсиониране.
От 2015 хората, родени след 31 декември 1959 г., да се осигуряват задължително за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд или изцяло за пожизнена пенсия в Държавното обществено осигуряване.
 Ето какво точно се запазва,ако бъде облечено в законов акт и в случай,че управляващите не се отметнат в близките дни:
През 2015 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 ще се придобива при навършване на 60 години и 8 месеца от жените и 63 години и 8 месеца от мъжете и осигурителен стаж 34 години и 8 месеца за жените и 37 години и 8 месеца за мъжете.
През 2015 г. военнослужещите ще придобиват право на пенсия при освобождаване от служба независимо от възрастта им при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
 В случай, че лицата нямат необходимият осигурителен стаж могат да закупят недостигащият им стаж , като реда и начина на закупуване остава по досегашната разпоредба на чл.9а КСО.
 Лицата, които нямат необходимия стаж, но са навършили 65г 8м (за жените и мъжете) през 2014г, ще могат да се пенсионират при условие че имат не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж .
 Лицата, които еднократно в предходни години са изпълни условията за пенсиониране (отговаряли са на всички условия), но не са упражнили това си право, могат да се пенсионират в последващи години. Преценката им за право на пенсия ще се извърши не по условията на законодателството, действащо в годината (старата), когато са изпълнили всички условия.
ЗА ВРЪЗКА:
yphalachev@gmail.com

Архив на блога