четвъртък, 23 януари 2014 г.

Нормални,референтни стойности на лабораторните анализи на левкоцити-бели кръвни клетки.

Нормални,референтни стойности на лабораторните анализи на левкоцити-бели кръвни клетки.

Белите кръвни клетки  се делят на  гранулоцити и агранулоцити.
Гранулоцитите, делящи се от своя страна на неутрофили, базофили и еозинофили, получават своето название от отличителните гранули, които се намират в цитоплазмата им.
Агранулоцитите, представени от лимфоцити и моноцити, не съдържат отличителни гранули и и ядрото им не е сегментирано.

WBC - левкоцити (бели кръвни клетки). Норма: от 3.5 до 10.5 g/l. Количеството им зависи от възрастта, храненето, физическата активност. Повишение има при инфекциозни и гнойни процеси, токсични въздействия, злокачествени заболявания. По-малко са при вирусни и ендокринни болести, радиация.

Нормално в периферната кръв се наблюдават следните видове левкоцити:
- St  - щаб, (пръчкоядрени клетки) - от 0 до 6 %.
Броят им се увеличава най-често при възпалителни заболявания, нормално при бременни жени.
- Sg  (сегментроядрени неутрофилни клетки) - от 40 до 70 %.
Броят на тези клетки се увеличава при бременни, а и при възпалителни заболявания.
- Eo  (еозинофилни клетки) - от 0 до 6 %.
Увеличават се най-често при паразитози, алергични заболявания, колагенози.
- Вa (базофилни клетки) - от 0 до 2 %. Увеличават се най-често успоредно с еозинофилите.
- Mo (моноцити) - от 1 до 11 %.
Увеличават се при инфекциозна мононуклеоза (болест на Епщайн-Бар), оздравителната фаза на възпалителните заболявания, туберкулоза.
- Ly (лимфоцити) - от 20 до 48 %.
Нормално броят им е увеличен до четвъртата година у децата, при инфекциозна мононуклеоза, други вирусни заболявания, лимфна левкоза.
- Pl (плазмоцити). Наблюдават се по-рядко - около 0,5%.

Американски легионери в източната част на Украйна и разрушителят "Доналд Кук" в Черно море?

ЗА ВРЪЗКА:
yphalachev@gmail.com

Архив на блога