четвъртък, 10 октомври 2013 г.

ПРЕГЛЕД: Надежда за компромис за увеличаване на тавана на дълга на САЩ.

ПРЕГЛЕД: Надежда за компромис за увеличаване на тавана на дълга на САЩ.
ЗА ВРЪЗКА:
yphalachev@gmail.com

Архив на блога