петък, 8 февруари 2013 г.

Мрачна икономическа картина в България в началото на 2013.


Мрачна икономическа картина в България в началото на 2013.

Според НСИ населението по празниците е намалило покупките на почти всички стоки, с изключение на храните и напитките.
Ограничение на покупките на битова техника, мебели и други стоки за бита, като през декември 2012 г., в сравнение с декември 2011 г., оборотът спада с цели 13.5%. Намалението в търговията на дребно с компютърна техника и телефони е с 11.6%, спад е регистриран дори и при търговията с лекарства с 6.7%.
За оборота на търговията на дребно на годишна база най-силен ръст има при покупките през интернет – с 6.8%.
За разлика от търговията на дребно, тенденциите в производителността в страната са положителни, като статистиката отчита ръст в производството с 4.1% на годишна база.
Ръст спрямо предходната година има в преработващата промишленост,при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 89.2%, при производството на превозни средства, без автомобили - с 39.1%, при производството на електрически съоръжения - с 23.7%.
Увеличение е отчетено в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 9.2%, и в преработващата промишленост - с 2.3%, докато в добивната промишленост е регистрирано намаление от 7.4%.
Спадът в строителството през декември е с 10.4% спрямо ноември и с 15.1% спрямо декември 2011 г., според НСИ.
От данните се вижда, че свиване на дейността има не само при строителството на сгради, но и при инфраструктурните обекти.
През зимните месеци на годината заради сезонни фактори дейността в сектора традиционно се свива.
Все пак сравнението спрямо декември 2011 г. показва, че спадът при строителството на сгради е с 15.4%, а на инфраструктурните обекти - с 14.7%.
За месец при сградите намалението е с 2.9%.

ЗА ВРЪЗКА:
yphalachev@gmail.com

Архив на блога