четвъртък, 13 декември 2012 г.

Малък ледников период с епидемии, липса на храна и масови преселения на хора?

Доказано е,че климатичните промени на Земята са синхронни с тези на Марс. От 1977 до 1999 г. Марс се е затоплил с около 0,6 градуса, а за същия период затоплянето на Земята е с около 0,4 градуса. Очевидно за затоплянето на Марс не са виновни марсианците, тяхната авиация или ТЕЦ.
 И най-предубедените ще се съгласят,че обща причина може да е само Слънцето и пряката зависимост между слънчевата активност и промените в земния и климата на планетите от слънчевата система. Никой до сега никой не е оборил законите на термодинамиката.
 Докторът на физико-математическите науки Абдусаматов от Пулковската обсерватория на Руската академия на науките твърди, че през 2014 г. на Земята ще започне рязко застудяване. Проф. Абдусаматов е ръководител на проекта “Астрометрия”, в рамките на който се изучава поведението на Слънцето.
 Новият малък ледников период ще продължи поне 2 века и буквално ще замрази света. Пикът на замръзването ще е през 2055 г.,и средната температура ще спадне с 1-1,5 градуса, а земната повърхност ще е покрита много по-дълго със сняг, който ще отразява слънчевите лъчи обратно в Космоса.
 Привържениците на теорията за глобалното затопляне предсказват, че именно в средата на века планетата ни ще бъде максимално нагрята,в резултат дейността на хората и отделянето на CO2. Руският учен обаче казва, че Земята е започнала да се охлажда още през 1990 г. Това твърдение се потвърждава от статистиката в метеорологията.
 В предишното столетие Земята натрупа слънчева топлина, но сега бавно и сигурно изстива. Хората са преживявали малки ледникови периоди няколко пъти, припомнят учените. Ледниковият период се нарича малък, но това съвсем не значи, че той ще мине незабелязано. Всеки по-студен период е придружен от епидемии, липса на храна и масови преселения на хора.
Положението в средата на XXI в. ще напомня много на т. нар. Маундеров минимум, продължил приблизително от 1645 до 1715 година, смята изследователят от Пулковската обсерватория. Тогава в Европа е било изключително студено, а северните страни изгубили много хора за сметка на миграцията и глада.
 Прогнозите за бъдещо катастрофално глобално затопляне се основават на повишаването на средната глобална температура през последния век, и предположението, че то се дължи основно на човешката дейност и най-вече на увеличаващата се концентрация на въглероден двуокис като резултат от използването на биологични горива.
 Това мнение продължава да се натрапва на обществеността, внушава се от средствата за масово осведомяване на широката публика като единодушно мнение на учените особено от "нобеловия" лауреат Ал Гор. Научните среди са много далеч от единодушие по този въпрос. Повишената концентрация на въглероден двуокис не е причина, а следствие от повишената температура поради засиленото изпускане на газове от световния океан при по-висока температура. Няма доказателства нито за ролята на човека в измененията на климата, нито за обявеното за очаквано бъдещо катастрофално глобално затопляне.
 Д-р Катя Георгиева от Института по слънчево-земни въздействия към Българската академия твърди, че най-вероятният фактор за глобалните климатични изменения на Земята са дългосрочните изменения на слънчевата активност. Преобладаващата част от учените, занимаващи се с изучаване на Слънцето, са на мнение, че навлизаме в период на изключително ниска слънчева активност, която ще доведе до трайно понижение на глобалната температура на Земята през следващите няколко десетилетия.
 Безумните, комерсиано насочени от малка група хора, мерки за съкращаване на емисиите на парникови газове и борба с евентуалното глобално затопляне след 50 или 100 години, са престъпно пилеене на финансови средства, докато Европа има да се справя с много по-важни проблеми. Американски геолози, които изследват динамиката на ледниците установяват, че те са отстъпвали и настъпвали периодично,като най-големи, са регистрирани последно през ХVII в. - по време на последния малък ледников период. Предстоящото застудяване на климата означава по-слаби селскостопански реколти и по-високи цени на храните, недостиг на електроенергия и високи цени на енергоносителите.
ЗА ВРЪЗКА:
yphalachev@gmail.com

Архив на блога